Το αυτοαποκαλούμενο Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών στήνει εορτασμούς για τα “Θεογάμια” ….
Συγκέκριμένα αναφέρει: